BIP

Sekretariat:

gjedynka@wp.pl

Tel. kontaktowy:

757523375

Nawigacja
Współpracujemy z:
baner Karpacz, mapa, oferty noclegowe i atrakcje turystyczne miasta

baner Szklarska Poręba - ceny, hotele

Miejski Informator Edukacyjny

Miejski Informator Edukacyjny

Kliknij: TUTAJ
Projekty edukacyjne

kliknij: TUTAJ

Księga gości
Uczniu, absolwencie, rodzicu. Zachęcamy do wpisywania się do szkolnej księgi gości!
Aby dokonać wpisu, kliknij: TUTAJ
Egzamin gimnazjalny

CKE - informacje

cke logo

Harmonogramy, komunikaty i informacje
CKE, kliknij: TUTAJ
Dla nauczyciela

ScholarisAkty prawne

ważne w pracy nauczyciela
Kliknij: TUTAJ

Czytam więc jestem

Jedynka promuje modę na czytanie, zapraszamy więc do odwiedzania bloga o tematyce czytelniczej!

Kliknij: TUTAJ

Powtórka dla kl. 3
WF z klasą

WF z klasą w "Jedynce"

Oficjalny blog akcji "WF z klasą" realizowanej w Gimnazjum Nr 1, kliknij poniższy obrazek

Pogoda
Nawigacja
Artykuły » O czym każdy wiedzieć powinien
Artykuły: O czym każdy wiedzieć powinien
Patron naszej szkoły

Tadeusz Kościuszko (1746-1817)

Urodził się w Mereczowszczyźnie na Polesiu w rodzinie średnioszlacheckiej.
Uczył się u pijarów w Lubieszowie, w latach 1765-69 póżniej w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Po zakończeniu nauki został wysłany jako stypendysta królewski do Paryża, gdzie uzupełnił wiedzę, m.in. w zakresie inżynierii wojskowej. Do kraju powrócił na krótko w 1774 r.
Później wyjechał do Ameryki Północnej. Wziął tam udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych; szybko awansował na generała brygady. W 1777 r. odznaczył się przy oblężeniu Saratogi i otrzymał honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.
W 1784 r. Kościuszko powrócił do polski i osiadł w swym majątku Siechnowice. Reformy polityczne Sejmu Czteroletniego i aukcja wojska umożliwiły mu wejście do służby polskiej w stopniu generała majora. W czasie kampanii w 1792 r. wyróżnił się w bitwie pod Dubienką nad Bugiem (18 VII), podczas której udało mu się powstrzymać ataki armii rosyjskiej. Otrzymał wówczas od króla order "Virtuti militari". Kiedy Stanisław August przystąpił do konfederacji targowickiej, Kościuszko wraz ze swoim zwierzchnikiem, księciem Józefem Poniatowskim, planował porwanie króla do obozu armii koronnej i kontynuowanie walk z Rosją. Ostatecznie wraz z księciem Józefem i większoś cią generalicji podał się do dymisji i wyjechał z Polski do Drezna, a potem do Lipska, skąd dowodził pracami powstańczymi. Następnie wziął bezpośredni udział w insurekcji dostał się pod jej koniec do niewoli rosyjskiej, Został z niej uwolniony w 1796 r. przez cara Pawła I i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Francji, gdzie włączył się do prac republikańskiego odłamu emigracji polskiej. Przeciwny wiązaniu sprawy polskiej z Napoleonem I, odmówił mu w 1806 r. współpracy, podobnie jak w 1815 r. carowi Aleksandrowi I. Osiadł w Solurze (Szwajcaria), gdzie zmarł. Jego zwłoki spoczywają na Wawelu.


Hymn Gimnazjum

Święta miłości kochanej Ojczyzny,

Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Wolności! Której dobra nie docieka,
Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły;
Cecho dusz wielkich, ozdobo człowieka.
Strumieniu boski cnót zaszczycon źródły!
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z Ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
Większaś nad przemoc! - a kto Ciebie godny,
Pokruszył jarzma, albo padł swobodny.


Organizacja Gimnazjum

Gimnazjum nr w Jeleniej Górze rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku na bazie postawionej w stan likwidacji najstarszej w mieście Szkoły Podstawowej nr 1.

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Miasto Jelenia Góra, nadzór pedagogiczny nad nią pełni Dolnośląski Kurator Oświaty. Celem i założeniem wprowadzanej reformy było sprzyjanie jakości edukacji, rozumianej jako proces wychowania i kształcenia. Od początku funkcjonowania nowej szkoły pani dyrektor Alicja Sowa zwracała uwagę na jej klimat i tworzoną tradycję. Z jej inicjatywy rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców podjęli uchwałę o wystąpieniu do Rady Miasta o nadanie imienia gimnazjum. Opracowany został ceremoniał szkolny. Uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru miała miejsce 24 czerwca 2004 roku. Od tego dnia szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.

Podejmowane przez pracowników szkoły działania cieszą się aprobatą szeroko rozumianej społeczności szkolnej. Odbywają się imprezy i uroczystości z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Niektóre z nich wpisały się na stałe w harmonogram naszych działań np. Święto Rodziny Gimnazjum nr 1, Dzień Zdrowej Żywności, spełniając funkcję integrującą środowisko.

W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej i prowadzonej na bieżąco profilaktyce zachowań gimnazjum współpracuje z wieloma instytucjami, których działalność sprzyja temu celowi: Policja, Straż Miejska, Monar, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Centrum Edukacji i Pracy. Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym naszego miasta, szkoła nawiązała współpracę z instytucjami kultury: Biuro Wystaw Artystycznych, Filharmonia Dolnośląska, Jeleniogórski Teatr Sceny Dramatycznej i Animacji, domy kultury z całego miasta.

Analiza wyników dydaktycznych uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyczyny niepowodzeń spowodowała uruchomienie zajęć terapii pedagogicznej, socjoterapii. W szkole organizowane są także zajęcia pozalekcyjne mające na celu zlikwidowanie zdiagnozowanych braków, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, poprzez uczestniczenie w kołach: informatycznym, matematycznym, krajów Unii Europejskiej (Eurofan), historycznym, dziennikarskim, ekologicznym. W szkole prowadzone są również zajęcia zespołu muzycznego. Oczekiwania młodzieży dotyczące organizacji zajęć pozalekcyjnych są dużo większe, niestety ograniczenia finansowe nie pozwalają na ich realizację.

Wielu nauczycieli prowadzi takie zajęcia społecznie, dzięki temu uczniowie mogą dodatkowo korzystać z zajęć sportowych, uczestniczą w kole turystycznym, plastycznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym, teatralnym. Rozwijając uzdolnienia swoich uczniów współpracujemy z wyższymi uczelniami: Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim