BIP

Sekretariat:

gjedynka@wp.pl

Tel. kontaktowy:

757523375

Nawigacja
Współpracujemy z:
baner Karpacz, mapa, oferty noclegowe i atrakcje turystyczne miasta

baner Szklarska Poręba - ceny, hotele

Miejski Informator Edukacyjny

Miejski Informator Edukacyjny

Kliknij: TUTAJ
Projekty edukacyjne

kliknij: TUTAJ

Księga gości
Uczniu, absolwencie, rodzicu. Zachęcamy do wpisywania się do szkolnej księgi gości!
Aby dokonać wpisu, kliknij: TUTAJ
Egzamin gimnazjalny

CKE - informacje

cke logo

Harmonogramy, komunikaty i informacje
CKE, kliknij: TUTAJ
Dla nauczyciela

ScholarisAkty prawne

ważne w pracy nauczyciela
Kliknij: TUTAJ

Czytam więc jestem

Jedynka promuje modę na czytanie, zapraszamy więc do odwiedzania bloga o tematyce czytelniczej!

Kliknij: TUTAJ

Powtórka dla kl. 3
WF z klasą

WF z klasą w "Jedynce"

Oficjalny blog akcji "WF z klasą" realizowanej w Gimnazjum Nr 1, kliknij poniższy obrazek

Pogoda
Nawigacja
Artykuły » Zajęcia pozalekcyjne
Artykuły: Zajęcia pozalekcyjne
Konkurs geograficzny

Regulamin Szkolnego Konkursu Geograficznego

„Tajemnicza Polska”

dla uczniów klas: VII, VIII SP2 i III Gimnazjalnych

w roku szkolnym 2018/2019

 

Informacje ogólne

§ 1 Organizatorem Konkursu są nauczycielki geografii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze.

 

§ 2 Konkurs adresowany jest do uczniów klas: VII, VIII SP2 i III Gimnazjalnych oraz wszystkich uczniów, których temat szczególnie interesuje.

 

§ 3 Konkurs będzie przeprowadzony tylko w etapie szkolnym,

 

§ 4 Zakres wymagań obejmuje wiadomości i umiejętności związane z Polską.

- położenie Polski

- środowisko przyrodnicze Polski

- rozwój społeczno - gospodarczy

- atrakcje turystyczne Polski

- ciekawostki o Polsce

 

§ 5 Cele Konkursu to: rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania geografią,

podniesienie poziomu nauczania geografii,

  • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień,
  • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
  • zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk geograficznych we współczesnym świecie,
  • tworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między uczniami.
  • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów,
  • integracja środowiska gimnazjalnego i szkoły podstawowej w nowej sytuacji szkolnej

 

§ 6 Podczas Konkursu uczniowie rozwiązują test, który składa się z zadań zamkniętych: wielokrotnego wyboru z odpowiedzią prawidłową, na dobieranie, typu prawda – fałsz oraz różnego typu zadania otwarte.

§ 7 Uczeń, który chce wziąć udział w Konkursie powinien zgłosić się osobiście do nauczycielek geografii pań: Renaty Polachowskiej i Doroty Rusoń.

 

§ 8 Ostateczny termin zgłoszenia chęci uczestnictwa mija z dniem 23.10.2018r.

 

§ 9 Konkurs odbędzie się 24.10.18roku (środa) w sali 215 (budynek gimnazjum) o godzinie 14.40.

 

§ 10 Na konkurs uczniowie powinni przynieść przybory piśmienne.

 

§ 11 Testy będą sprawdzane przez komisję złożoną z w/w nauczycielek.

 

§ 12 Uczniowie z trzema najwyższymi wynikami otrzymają oceny celujące z geografii (oceny cząstkowe).

§ 13 Za udział w Konkursie uczeń otrzyma pozytywną uwagę ważną przy ocenie zachowania oraz „++” z geografii.

 

§ 14 Wyniki będą przekazane uczniom w terminie do 07.11.18 r. w sposób bezpośredni lub lista uczniów będzie przedstawiona na tablicy Sejmiku.

 

§ 15 Czas na rozwiązanie testu to 45 min.

 

 

 

                                               Organizatorki Konkursu:

 

                                               Renata Polachowska......................................................................

 

                                               Dorota Rusoń.................................................................................


Oferta kół zainteresowań w Gimnazjum nr 1
W szkole możesz rozwijać swoje zainteresowania na różnego rodzaju kółkach zainteresowań, poszerzać horyzonty wiedzy, a przy okazji świetnie się bawić!


W bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
koło miłośników kultury,
koło kultury języka polskiego,
koło teatralne,
koło historyczno - literackie,
koło dziennikarskie,
szkolny klub europejski,
koło języka niemieckiego,
koło komunikacji międzynarodowej,
angielski z melodią,
koło matematyczne,
szkolny klub szachowy,
koło chemiczne,
koło biologiczne,
koło turystyczne,
koło historyczne,
koło młodych polityków,
koło informatyczne,
zespół wokalny,
szkolne koło sportowe,
koło aktywnej turystyki,
koło public relations,
koło zdrowego i aktywnego życia,
koło młodego technika,
szkolne koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
zajęcia wyrównawcze oraz terapia pedagogiczna.